Baltık Ülkeleri Hangileridir?

Network

Yönetici
Yönetici
#1
Baltık denizinin doğusunda ki kıyılarda bulunan ülkeler.

Finlandiya körfezinin güneyinde yer alan Baltık ülkeleri, günümüzde Estonya, Letonya ve Litvanya cumhuriyetlerini oluştururlar. “Baltık dilleri” terimi letonca ile litvancayı belirtir. “Baltık Almanları” terimiyse, İkinci Dünya savaşma kadar Estonya ve Letonya’da yaşayan Alman asıllı azınlıkları belirtmek için kullanılır. Baltık ülkeleri, coğrafya açısından ayrı bir bütün oluşturmazlar (174 000 km2; yaklaşık 8 milyon nüf. [1992]). Toprakları, Rus ovasının Buzul döneminde oluşmuş kuzey bölgesinin parçasıdır.

Dil açısından estonca ile letonca-litvanca arasında tam bir kopukluk vardır. Çünkü finceye yakın olan estonca, Fin Ugur dilleri öbeğinden, letonca litvancaysa, Hint/Avrupa dilleri öbeğindendir (hattâ letonca litvanca, bazı uzmanlara göre var olduğu hakimiyetlerini oluştururlar. "Baltık dillen' terimi letonca ile litvancayı belirtir. “Baltık Almanları” terimiyse, ikinci Dünya savaşma kadar Estonya ve Letonya’da yaşayan Alman asıllı azınlıkları belirtmek için kullanılır. Baltık ülkeleri, coğrafya açısından aynı bir bütün oluşturmazlar (174 000 km2; yaklaşık 8 milyon nüfüs. [1992]). Toprakları, Rus ovasının Buzul döneminde oluşmuş kuzey bölgesinin parçasıdır.

Dil açısından estonca ile letonca-litvanca arasında tam bir kopukluk vardır. Çünkü finceye yakın olan estonca, Fin Ugur dilleri öbeğinden, letonca-litvancaysa, Hint/Avrupa dilleri öbeğindendir (hattâ letonca-litvanca, bazı uzmanlara göre varolduğu sayılan Hint Avrupa diline en yakın dillerdir). Bu ülkelerdeki dinsel inanışlar da farklılık gösterir: Rus Ortodoks inancının tümünde yaygın olmasına karşın, Estonyalılar arasında daha çok luthercilik yaygındır; Letonya’da luthercilerin yanı sıra büyük bir katolik çoğunluk vardır; Litvanya’daysa katoliklik benimsenmiştir.

TARİH

Baltık ülkelerinin tarihleri XVIII. yy’ın sonuna kadar birbirinden değişik biçimde gelişti. XII. yy. ile XIII. yy. arasında, devlet halinde örgütlenmeden önce, Töton şövalyelerinin işgaline uğrayan ’Estonya ile Letonya, XVI. yy’dan başlayarak Polonya, İsveç ve Rusya arasında savaşlara neden oldular ve toprakları Nystads anlaşmasına (1721) kadar el değiştirdi.
 
Üst