Boğa Güreşlerinin Tarihçesi

Network

Yönetici
Yönetici
#1
Boğa Güreşleri, Vahşi Boğalarla Dövüşme Sanatı (corrida).

İspanya’da doğan boğa güreşi, Latin Amerika (Özellikle Meksika’da), Portekiz ve Güney Fransa’da da yaygınlık kazandı.

Ortaçağ’dan başlayarak İspanyol soyluları, savaş talimi olarak at üstünde boğa ile dövüşürlerdi (bugün, rejoneador*’un yaptığı türden dövüş). Ama yavaş yavaş saray zevk ve entrikalarına kendilerini kaptıran soyluların, bu tür karşılaşmalara ilgisi azaldı ve boğa güreşlerini, maiyetlerindeki yaya “ast”larına bıraktılar. Onlar da, bu sayede kendilerini gösterebilme ve halk arasında ün kazanam olanağı bulmuş oldular. XVIII. yy’ın sonundan başlayarak, bugünkü kurallarıyla yapılan boğa güreşi, yenilikçi ve daha Juan Belmonte y Garcia’nın ortaya çıkışına kadar, bir buçuk yüz yıla yakın bir süre, korkunç bir karşılaşma olarak kaldı (özellikle Pedro Romeo, Francisco Montes, Lagartijo ve Frascuelo gibi boğa güreşçileri ün kazandı); Juan Belmonte, 1915'ten başlayarak bu oyuna sanatsal bir nitelik de kattı.

Halk bu oyundan hoşlandığı için J. Belmonte’nin rakipleri (Jeoselito gibi) ve ondan sonra gelen boğa güreşçileri (Domingo Gómez Ortega, Manolete, Luis Miguel Dominguin, Antonio Ordóñez, El Cordobes, vb.) aynı yoldan gittiler ve seyirci de sürekli bir estetik coşku uyandırmaya çalışırlar: o güne dek bu tür atletik, hatta kahramanca sayılan boğa güreşi, cesaret mutlak önemini korumakla birlikte, git gide göze hoş gelen bir spor niteliği kazandı.

 
Üst