Harameyn Ne Demektir?

Network

Yönetici
Yönetici
#1
Harameyn Kelime Anlamı Nedir?

Bugün aklıma tarih kitabında sıkça gördüğüm “harameyn” kelimesinin anlamı takıldı. Bu kelimenin anlamını bilmiyordum. Araştırdım.
Harameyn ya da Haremeyn iki kelime de aynı anlama geliyor ama harameyn daha çok kullanılır. Arapça “Şaremeyn” kelimesinden gelmektedir. Anlamı ise, Müslümanlığın ortaya çıktığı, İslam âlemi için kutsal sayılan Mekke ve Medine şehirlerine verilen ortak ad. Yani bu iki şehirden bahsediyorsak harameyn diyebiliriz.

Tıpkı daha önceki yazılarımdan birinde bahsettiğim gibi “-eyn” eki iki anlamına geliyordu. Mesela Kanuni Sultan Süleyman‘ın Irak seferine “Irakeyn” deniyor çünkü, Pargalı İbrahim Paşa da o sıralarda Irak’a sefere çıkmıştı. “haram” ya da “harem” ise büyük ihtimalle arapça şehir anlamına gelen bir sözcüğün kökünden türemiştir.
 
Üst