İnsanlarda Beslenme Konu Özeti

Network

Yönetici
Yönetici
#1
İnsanlarda Beslenme hakkında bilgiler

İnsanoğlunun varoluşu, besinleri üretme, depolama,işleme ve dağıtma gücüne bağlıdır. Teknik açıdan geçerli bir yiyeceğin, bitki ve hayvanların lezzetli,besin değeri yüksek,zararsız bölümlerinden oluşması,kolay sindirilebilir ve toplumsal bakımdan kabul edilebilir olması zorunludur. İnsanın aldığı besinde en az 43 kimyasal bileşik ve elementin bulunması gerekir. Bu temel besinlerden 17’sini kalsiyum,demir, magnezyum gibi mineraller oluşturur; ömürleri 4 ana grupta toplanabilir: Karbonhidratlar (şeker ve nişasta); yağlar ve yağ asitleri; proteinler; vitaminler.

Proteinler yaşamın temel taşlarıdır ve sağlıklı beslenme açısından son derece önemlidir. Sözgelimi, proteinler, kaslar için, özellikle kalp kası, akyuvarlar ye alyuvarlar için temel madde niteliği taşır; sindirimin yanı sıra, beden işlevlerinin çoğu için temel etkendir, insanın, günlük yıpranma, hastalık ya da kaza sonucunda zarar görmüş dokularının onarımı için, proteinlere gereksinimi vardır. Gebe kadınların, gebelik boyunca çocuğun gelişmesini sağlamak ve doğumdan sonra süt vermek için daha çok protein almaları gerekir; ayrıca, büyüme çağındaki çocukların sağlıklı olmaları, aldıkları proteine bağlıdır. Proteinler, içerdikleri aminoasitlere göre farklı nitelikler gösterirler. Ayrıca,insan bedeni bu kimyasal maddelerin tümünü bireşim yoluyla elde edemediğine göre, bazı temel ami- noasitlerin, ya bitkilerden ya da hayvan etinden alınması zorunludur. Bu nedenle et ve hayvansal besinler, protein niteliği bakımından bazı bitkisel besinlerden üstündür; kaıdı ki,bazı bitki türleri temel amino- asitlerden yoksundur. Vitaminler ve mineraller de, az miktarda olma koşuluyla, bedenin yapı taşları arasında yer alırlar ve eksiklikleri çeşitli nastalıklara neden olur. Karbonhidratlar, yağlar ve gereğinde proteinler, kan dolaşımı gibi bedenin iç işlevleri için ve kas gücü gibi dış işlevleri için gerekli enerjinin kaynağını oluştururlar.
 
Üst