Karalardaki Besin Kaynakları Konu Özeti

Network

Yönetici
Yönetici
#1
Karada bulunan besinler nelerdir

Tarım çok eski çağlardan bu yana insan uygarlığının göstergelerinden bin sayılmıştır. insanoğlu göçebe bir avcı olarak yaşamaktan kurtulmadıkça uygarlaşmış savılmaz; nitekim, çağdaş toplumun temellen, insanın toprağa yerleşip işlemeye başlamasından sonra artmıştır. Günümüzde yeryüzünde tarım kesiminde çalışan nüfus,öbür kesimlerde çalışanlardan çok daha yoğundur; ama tarım etkinlikleri ülkeden ülkeye büyük ölçüde değişmektedir. Azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfusun yüzde 90’ının kırsal alanda yaşamasına karşılık, gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 3 e kadar düşmektedir. ..

Çiftçilik kavramının altında yatan amaç,güneş enerjisinin insanın yararlanabileceği bir biçimde dönüştürülmesidir. Bu dönüşüm, yeşil bitkilerde ışıl bireşim (fotosentez) yoluyla doğal olarak gerçekleşir. Söz konusu olayın verimliliği, alınan güneş ışığı enerjisinin, yararlı (sindirilen) besin enerjisine oranıyla ölçülür. Alınan sonuç yüzde 2 ’den, binde 1’in, altına kadar düşebilir. Bitkilerin çiftlik hayvanları tarafından tüketilmesi sonucu, insan için gerekli olan et ve öbür hayvansal besin maddeleri elde edilir. Meyve, sebze ve tahıllarıysa insanoğlu, dolaysız tüketir. Besin zincirine eklenen her yeni halka, büyük enerji yitimlerine yol açar, bu nedenle de sürecin toplam verimini düşürür.

Yıllardır süren araştırmalar sonunda, tarımda yeni üretim yöntemleri geliştirilmiştir. Ekili toprakların alanını genişletmek, toprağın verimini artırmak, üretim süresini kısaltan güvenilir teknikler kullanmaktı emeğinin payını azaltmak gibi önlem ve uygulamalarla, yüksek nitelikli ve hastalıklara karşı dana dirençli bitki soyları elde edilebilmektedir. Gelişmiş yöntemlerin, özellikle tarım alanında geri kalmış bölgelere yayılması gerekmektedir. Güneydoğu Asya’da, “yeşil devrim” diye nitelenen ve yeni yöntemlerle gerçekleştirilen tarım uygulaması sonunda, sulama, işleme, ilaçlama ve yapay gübreleme işlemleri maliyetinin yük yükselmesine karşın, verimin çok büyük ölçüde arttığı kanıtlanmıştır. Besin maddesi üretimini artırmada bir başka umut kaynağı da, soya fasulyesinden ve bitkilerden protein elde etmek, onlara et tadı ve görünüşü kazandırmaktır. Uzak gelecekte tek hücren protein vb. devrim yaratacak besinler üretmek için tasarılar yapılmaktadır; bu tasanlar gerçekleştirilirse, kuramsal olarak dünyada besin üretimi iki kat artacaktır.
 
Üst