Leonardo Da Vinci Neyi Buldu

#1
Leonardo Da Vinci Buluşları

Rönesans döneminde yaşamış 15 Nisan 1452 yılında dünyaya gelmiş ve 2 Mayıs 1519 yılında hayatını kaybetmiş bir mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı, botanisti, jeologu, kartografı, yazarı ve ressamıdı.Dönemin en büyük düşünürlerindedir.

Da Vinci bir çok esere imza atmış düşünceleri ile ilham kaynağı olmuş bir insandır.Leonardo Da Vinci eserlerinin ve buluşlarının listesi şu şekildedir.

- Öküz kalbi kullanarak ilk yapay kalp modelini hazırladı.
- İnsan vücudundaki oranları belirledi ve “altın oran” ile doğada da aynı oran dengesini buldu.
- Bir ağacın yaşının, gövde kesitindeki halkaların sayısına eşit olduğunu tespit etti.
- Görme duyusuyla ilgili sinirlerin, gözün arkasından çıkıp beyine ulaştığını ilk gözlemleyen anatomici oldu.
- İnsan vücudunun parçalarını kesitler halinde ilk o çizdi.
- Kalbin ilk kez sağ ve sol ventrikül ayrımını ortaya koydu.
- Sol ventrikül duvar kalınlığının, sağ ventrikül duvar kalınlığına oranla yaklaşık üç kat fazla olduğunu saptadı.
- Beynin ve kalbin odacıklarının görünüşünü ilk o ortaya koydu.
 
Üst