Yeryüzündeki su kaynakları konu özeti

Network

Yönetici
Yönetici
#1
Yeryüzündeki su kaynakları hakkında bilgiler

Herkesin bildiği gibi, su olmasaydı,yeryüzünde yaşam da olmayacaktı. ilk canlılar sularda oluştu, sonra karalara yayıldı. Günümüzde ister bitki, ister hayvan olsun bütün canlıların yaşaması için su, temel maddelerden biridir. Karalardaki su sistemi üstünde, atmosfer çok önemli rol oynar. Yerküreyi saran bu nemli tabaka, Güneş’ten aldığı enerjiyle milyonlarca beygir gücünde bir ısı üretici işlevi yapar. Atmosfere açık yüzeylerde bulunan sular, sürekli buharlaşır. Oluşan su buharı yükseldikçe yoğuşarak, yeryüzüne yağmur, kar ya da dolu biçiminde düşer. Yağışın büyük bölümü denizlere, 1/4’iyse karalara olur. Karaya düşen bu yağış miktarının 2/3 si doğrudan doğruya ya da bitkiler aracılığıyla buhara dönüşür ve atmosfere döner. Geri kalan 1/3 yse ırmak ve çayları oluşturarak göl ve denizlerde toplanır ya da derinlere sızıp yeraltı sularını besler.

Dünyamızda insan ve sanayinin su gereksinimini karşılamak günden güne zorlaşmaktadır. Genellikle tatlı suya gereksinim duyulur; ne var ki, ırmak ve çayların taşıdığı tatlı su miktarı,dünyadaki suyun milyonda biri bile değildir. Antarktika’yı örten buz tabakası çözülse, dünyadaki ırmakları 800 yıl besleyecek tatlı su elde edilebilirdi. Her ne kadar Antarktika’daki dev buzulları Kaliforniya kıyılarına çekerek tatlı su elde etmek için çeşitli tasanlar yapılmışsa da, insanlığın buzullardan yoğun biçimde yararlanması beklenemez. Buna karşılık, geniş yeraltı su kaynaklarından yararlanma tasarıları çok daha umut vericidir. Ayrıca, çeşitli yöntemlerle deniz suyundan tatlı su elde etme girişimlerî yapılmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Bütün bu veriler, su kaynaldarım denetim altına almanın son derece önemli bir sorun olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
 
Üst